HA FÖRETAGSGÅVAN TILL ERA ANSTÄLLDA KLAR PÅ 5 MINUTER!
Enkelt
Alltid uppskattade gåvor
Prisgaranti

Finansdepartementet: Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

skattefria gåvor 2000 kr

UPPDATERING: Det är nu spikat, gränsen till 2000 för skattefri gåva införs under hela 2021!

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.
Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda.

Källa: Skatteverket

För att hjälpa olika företag inom näringslivet utökas och förlängs möjlighet till skattefri gåva. Höjningen, som fortfarande är ett förslag, ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget 2021 som överlämnats till riksdagen.

Det baseras på en överenskommelse mellan regeringspartierna samt Liberalerna och Centerpartiet.

Under förra året slopades förmånsbeskattningen för gåva till anställd upp till ett värde på 1000 kr/anställd.

Regeringen har innan meddelat att skattefriheten ska finnas även i år och nu lämnas besked att beloppsgränsen även dubblas till 2000 kr under 2021.

Syftet med höjningen är att bistå företag och öka den ekonomiska återhämtningen, t.ex. genom att personal kan få gåvokort och på så sätt stötta näringslivet.

Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan existerar i dag, föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021 men ska alltså kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari i år!

Kan jag kombinera den skattefria gåvan och den skattefria julklappen?

Ja, det går fint om gåvan ges i juletid och kombineras med julgåvan på 500 kr. På så sätt kan du köpa en julgåva som kostar 2 500 kronor (inkl. moms)!

Handla era skattefria gåvokort här redan idag!